منتور

خدمات منتورینگ، آموزش مدیران و توسعه کسب و کار

کلینیک مشاوره صادرات بازرگانی توسعه کسب و کار

راهکارهای توانمندسازی و توسعه کسب و کار

دوره‌های آموزشی منتور

بازرگانی و تجارت بین‌الملل

بازاریابی و برندینگ

علوم مالی و بیمه

کسب و کار

مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل

اینکوترمز 2020

تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین الملل

تهیه و تنظیم قراردادهای بین‌المللی

امور گمرکی و ترخیص‌کالا

مهارت‌های شرکت‌داری ویژه

مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و SME

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی

 

مدیریت تبلیغات تجاری

روش‌های نوین قیمت ‌گذاری در بازار

مهارت های کسب درآمد و برندسازی در شبکه های اجتماعی

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

سرپرستی امور مالی

مشاور مالیاتی خبره

حسابداری پیمانکاری

پرورش هیئت‌مدیره خبره

جامع قوانین و مقررات

 

طراحی مارکتینگ پلن

اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در جلسات تجاری

جذب و نگه داشت نیروی انسانی