راه‌حل‌های برند

خدمات واحد راه‌حل‌های برند در حوزه‌ی برندسازی به این شرح است:
– اجرا و نظارت بر تحقیقات کمی و کیفی به‌منظور شناخت مخاطب برند و شناخت بازار و کسب‌وکار مربوطه
– تدوین استراتژی برندسازی و جایگاه رقابتی، جوهره‌ی برند و عناصر کلیدی مرتبط با هویت سازمانی نظیر نام و شعار برند
– خلاقیت و ایده‌پردازی و طراحی عناصر اصلی برند
– تدوین اصول و قواعد برند، طراحی هویت کلامی، طراحی هویت بصری، طراحی گرافیک نقاط تماس برند
– اجرا و نظارت بر کمپین‌های برندسازی، ارائه‌ی راه‌حل‌های تبلیغاتی و پایش هویت برند در راستای انتقال مستمر پیام اصلی برند