بازرگانی و تجارت بین‌الملل

مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
اینکوترمز ۲۰۲۰
تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین الملل
تهیه و تنظیم قراردادهای بین‌المللی
امور گمرکی و ترخیص‌کالا
مهارت‌های شرکت‌داری ویژه
مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و SME
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی

 

بازاریابی و برندینگ
مدیریت تبلیغات تجاری
روش‌های نوین قیمت ‌گذاری در بازار
مهارت های کسب درآمد و برندسازی در شبکه های اجتماعی
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

کسب و کار
طراحی مارکتینگ پلن
اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در جلسات تجاری
جذب و نگه داشت نیروی انسانی